เว็บเครือข่าย Thai Library Integrated System (ThaiLIS) :: Thai Digital Collection (TDC) | Union Catalog (UC) | Thai Academic Reference Database (TAR)

ผลการสืบค้นหัวเรื่อง ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Bangkok มีข้อมูลจำนวน 27 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
ข้ามไปหน้าที่ :
1 2
แยกตามชนิดเอกสาร
+-
แยกตามหน่วยงาน
+-
ลำดับที่.หัวเรื่อง(จำนวนรายการ)
1Bangkok (665)
(1) Analysis of Elemental Accumulation in Lichen by using Ion Chromatography for Biomonitoring of Air Quality at Ramkhamhaeng Area in Bangkok
Kittiya Jiathanakul ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(2) Analysis of Elemental Accumulation in Lichen by using Ion Chromatography for Biomonitoring of Air Quality at Ramkhamhaeng Area in Bangkok
Kittiya Jiathanakul ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(3) Analysis of Elemental Accumulation in Lichen by using Ion Chromatography for Biomonitoring of Air Quality at Ramkhamhaeng Area in Bangkok
Kittiya Jiathanakul ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(4) Application of a hedonic pricing model for real estate valuation in Bangkok Metropolis
Chong Chongyosying. ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(5) Application of a hedonic pricing model for real estate valuation in Bangkok Metropolis
Chong Chongyosying. ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(6) A comparative analysis of meetings site selection factors in Bangkok, Thailand
Narong Jennarongsak ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(7) A comparative analysis of meetings site selection factors in Bangkok, Thailand
Narong Jennarongsak ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(8) A comparative analysis of meetings site selection factors in Bangkok, Thailand
Narong Jennarongsak ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(9) A Study of Consumer Behavior Towards Dietary Supplements in Bangkok, Thailand
Natsiree Somjitranukij ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(10) A Study of Consumer Behavior Towards Dietary Supplements in Bangkok, Thailand
Natsiree Somjitranukij ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(11) การวิเคราะห์การใช้พลังงานในสถานีสูบจ่ายน้ำประปา
สุภลักษณ์ รักษาวงศ์ ;Supaluk Ruksawong ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(12) Numerical Modeling of Urban Climate for Metropolitan Bangkok
สันติ ซัมดิน ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(13) Proportion of dengue serotype 2 virus subtype IIIa and IIIb in Bangkok, Thailand in 1994
Rungtawan Sriburi ;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1997
(14) Polycyclic aromatic hydrocarbons in size-selected particulate matter in the air environment of Bangkok
Pajaree Thongsanit ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(15) A cultural preservation management plan for the protestant cemetery,at 72-5 Charoen Krung road (soi Susan Farung), Yan Nawa, Bangkok
Buhrman, Jahn Claire ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(16) Ground response due to sheet pile braced excavation in Bangkok subsoils
Vuthy, Horng ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(17) Food preference, population dynamics and bacterial harborage of the german cockroach Blattella germanica L. in Bangkok markets
Prachumporn Lauprasert ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(18) The localization of seven eleven in Bangkok
Buttel, Zachary Jack ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(19) Rationality and cultural reasoning in self-madication among the chronically ill poor elderly in a congested community in Bangkok
Ruangthip Tantipidoke ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(20) Rationality and cultural reasoning in self-madication among the chronically ill poor elderly in a congested community in Bangkok
Ruangthip Tantipidoke ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(21) Rationality and cultural reasoning in self-madication among the chronically ill poor elderly in a congested community in Bangkok
Ruangthip Tantipidoke ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(22) A study on quality of work life of construction workers in Bangkok
Srisak Rujikarnjana ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(23) A study on quality of work life of construction workers in Bangkok
Srisak Rujikarnjana ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(24) Newspaper's political information types needed by undergraduate political science students in Bangkok
Areerat Sanya-Arj ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(25) Media exposure and practice of dwellers in Samakki Thewasoonthorn Crowded Community towards solid waste separation at source campaign
Chalita Manisri ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(26) A prevalence survey of babesia canis in stray dogs in bangkok using pcr technique
Gunn Kaewmongkol ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(27) Cultural tourism route of Thai way of life along Bangkok canal
Tinikan Prakraiwan ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(28) Cultural tourism route of Thai way of life along Bangkok canal
Tinikan Prakraiwan ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(29) Cultural tourism route of Thai way of life along Bangkok canal
Tinikan Prakraiwan ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(30) The effectiveness of health promotion program for the Thai Muslim elderly in Nongjok district of Bangkok Municipality
Nareemarn Neelapaichit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(31) แนวทางการเพิ่มการใช้รถรับส่งนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
อัจฉรา ลิ้มมณฑล ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(32) Monitoring of cockroaches (Orthoptera : Blattidae) population in Bangkok urban area and effective used of insecticides
Yaowaluk Chanbang ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(33) Monitoring of cockroaches (Orthoptera : Blattidae) population in Bangkok urban area and effective used of insecticides
Yaowaluk Chanbang ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(34) Biodiversity of Termites in Urban Bangkok Areas
Chirasak Klangkaew ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(35) Off-farm income of farm labor in Bangkok (case study of government lottery sellers)
Sant Wongwaitrakarn ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(36) Biological assessment on suitability of composts derived from Bankok city sewage sludge for agricultural production
Nuanjun Pasda, 1972- ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(37) Biological assessment on suitability of composts derived from Bankok city sewage sludge for agricultural production
Nuanjun Pasda, 1972- ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(38) Factors related to dietary supplement products, vitamins and minerals consumption among adults in Bangkok
Naiyana Chaiyawong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(39) Cultural tourism route of Thai way of life along Bangkok canal
Tinikan Prakraiwan ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(40) The evolution of elementary teachers' knowledge/beliefs of inquiry teaching in astronomy through case-based pedagogy
Thitiya Bongkotphet ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(41) Effects of air pollution on some physiological and morphological characteristics of Pterocarpus indicus Willd
Sapit Royampaeng ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(42) Effects of air pollution on some physiological and morphological characteristics of Pterocarpus indicus Willd
Sapit Royampaeng ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(43) Molecular epidemiology of Bartonella species in stray cats resided in temples in Bangkok areas
Saowaluck Jitchum ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(44) Molecular epidemiology of Bartonella species in stray cats resided in temples in Bangkok areas
Saowaluck Jitchum ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(45) Molecular epidemiology of Bartonella species in stray cats resided in temples in Bangkok areas
Saowaluck Jitchum ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(46) Response of soils and tunnel linings in MRTA tunnelling project.
Somkid Sian-oon ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(47) Response of soils and tunnel linings in MRTA tunnelling project.
Somkid Sian-oon ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(48) Monitoring ground base initial life behavior of Bangkok clay during subway station excavation.
Soontorn Yachumphai ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(49) Sustaining tradition design for a contemporary Thai house in Northern Bangkok
Bundit Kanisthakhon ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บทความ/Article)
(50) Sustaining tradition design for a contemporary Thai house in Northern Bangkok
Bundit Kanisthakhon ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บทความ/Article)
(51) Sustaining tradition design for a contemporary Thai house in Northern Bangkok
Bundit Kanisthakhon ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บทความ/Article)
(52) A study of attitude toward a website of Bangkok youth
Jirapong Keratithamkul;Sirion Chaipoopirutana ;มหาวิทยาลัยขอนแก่น (บทความ/Article)
(53) A study of TFP and frontier production function : a case of electronics industry in Thailand
Sermsak Suthamnartpong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(54) Economic analysis of air pollution and health : a case study of Bangkok
Maneerut Trakannuwatkul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(55) Economic analysis of air pollution and health : a case study of Bangkok
Maneerut Trakannuwatkul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(56) Economic analysis of air pollution and health : a case study of Bangkok
Maneerut Trakannuwatkul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(57) Analysis of air pollution sources at Dindang Station
Chaiyaporn Rattanathanangpong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(58) Foriegn [sic] tourists\' satisfaction with traditional Thai massage and other services and facilities at Wat Pho
Paradorn Todsagool ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(59) Foriegn [sic] tourists\' satisfaction with traditional Thai massage and other services and facilities at Wat Pho
Paradorn Todsagool ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(60) Thai university students\' behavior when visiting night entertainment places in Bangkok
Piyawan Khwanngam ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(61) Thai university students\' behavior when visiting night entertainment places in Bangkok
Piyawan Khwanngam ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(62) Expectation of users utilizing public toilets : a survey at Thammasat University, Tha-Prachan Campus
Ardis Petcharat, 1968- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(63) The impact of the organizational climate on the organizational commitment of service employees in service industries in Bangkok Area
Arveekorn Pranvihok ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(64) The impact of the organizational climate on the organizational commitment of service employees in service industries in Bangkok Area
Arveekorn Pranvihok ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(65) The impact of the organizational climate on the organizational commitment of service employees in service industries in Bangkok Area
Arveekorn Pranvihok ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(66) Client satisfaction with overseas education consulting service : a case study of Mentor International
Chidchanok Udomsat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(67) Factors influencing Thai students\' decision to study for an MBA degree at Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
Darawan Donrat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(68) Factors influencing Thai students\' decision to study for an MBA degree at Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
Darawan Donrat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(69) Factors influencing Thai students\' decision to study for an MBA degree at Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
Darawan Donrat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(70) A survey of visitors\' satisfaction toward services at Dusit Zoo
Jinda Wongapichart, 1976- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(71) The purchasing behaviour of bakery products of people who work at Phaholyothin Place
Jirawan Teerawongpairoj ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(72) Interests and attitudes of young adolescent students in Bangkok towards reading youth literature
Sasipan Warinsirirux ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(73) Interests and attitudes of young adolescent students in Bangkok towards reading youth literature
Sasipan Warinsirirux ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(74) Factors affecting consumer behavior toward online shopping : a case study of office workers who work around Silom Area
Themjai Srithep ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(75) Factors affecting consumer behavior toward online shopping : a case study of office workers who work around Silom Area
Themjai Srithep ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(76) Employees\' attitudes towards medical services in the social security program : a study of 10 small businesses
Podjanee Rattansirisophon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(77) Employees\' attitudes towards medical services in the social security program : a study of 10 small businesses
Podjanee Rattansirisophon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(78) Employees\' attitudes towards medical services in the social security program : a study of 10 small businesses
Podjanee Rattansirisophon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(79) Sexual behavior of young adults in Bangkok : a case study of young adults who visit night entertainment places
Shutchada Chantarangsu ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(80) A study of behavior of officer workers in ordeing [sic] home delivery food : a case study of office workers in the Silom area
Supannee Saelee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(81) A study of behavior of officer workers in ordeing [sic] home delivery food : a case study of office workers in the Silom area
Supannee Saelee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(82) A study of behavior of officer workers in ordeing [sic] home delivery food : a case study of office workers in the Silom area
Supannee Saelee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(83) Social capital and the government housing program : a case study of Baan Mankong Program in Bangkok
Prachakporn Sophon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(84) Social capital and the government housing program : a case study of Baan Mankong Program in Bangkok
Prachakporn Sophon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(85) The distributional effect of elementary education in Bangkok
Athikom Bangviwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(86) Household decision on residential location and lot size
Jindarat Dawcharoen ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(87) Household decision on residential location and lot size
Jindarat Dawcharoen ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(88) Valuation of a canal clean-up project : a case study of Mahanag and San Sab canals
Wanlaya Supphatchai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(89) Analysis of solid waste generation characteristics in Bangkok
Noppadol Sangiampaisalsuk ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(90) Analysis of solid waste generation characteristics in Bangkok
Noppadol Sangiampaisalsuk ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(91) Locational pattern of office activity in Bangkok : an economic analy
SONGTUM PINTO ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(92) Transaction cost economics analysis of Bangkok Mass Transit Author (BMTA) : a Case study of bus maintenance
Rapeepathana Bhasabutra ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(93) Transaction cost economics analysis of Bangkok Mass Transit Author (BMTA) : a Case study of bus maintenance
Rapeepathana Bhasabutra ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(94) The urban food insecurity; a case study of Klong-toey slum
Porphant Ouyyanont ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(95) An economic analysis of blood procurement system
Wantana Nanthana ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(96) The economic analysis of hired-motorcycle service in Bangkok
Nuchjarin Kasemsukworarat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(97) Pawning behaviour in Bangkok
Porntip Sujariyapinun ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(98) An analysis of transnational corporations in Bangkok hotel business
Panya Punwatanawit ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(99) The competitive behaviour of department stores in the Bangkok Metropolitan area
Kanithar Pisitkasem ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(100) Factors influencing student enrollment at Buddhist Bhikku universities in Bangkok
Ittipol Kraiarb ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(101) Factors influencing student enrollment at Buddhist Bhikku universities in Bangkok
Ittipol Kraiarb ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(102) Osteoporosis awareness and knowledge among Thai office women in Bangkok
Chayada Piyapunsutti ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(103) Passengers' satisfaction with the service components at Bangkok Bus Terminal (Chatuchak)
Kitiya Keeprasit ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(104) Passengers' satisfaction with the service components at Bangkok Bus Terminal (Chatuchak)
Kitiya Keeprasit ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(105) Parents' satisfaction towards choosing Rasami International School
Kunteera Chienvichai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(106) Parents' satisfaction towards choosing Rasami International School
Kunteera Chienvichai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(107) Attitudes of people towards moving into a new residential place
Manop Limkayan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(108) Attitudes of people towards moving into a new residential place
Manop Limkayan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(109) Opinions of administrators and P.E. teachers towards the lack of sports facilities and P.E. program management in the Bangkok Educational Area
Nitikorn Chaiyasit ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(110) Opinions of administrators and P.E. teachers towards the lack of sports facilities and P.E. program management in the Bangkok Educational Area
Nitikorn Chaiyasit ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(111) Satisfaction of visitors to planetarium shows at the Bangkok Planetarium
Oraporn Chinajariyawong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(112) Satisfaction of visitors to planetarium shows at the Bangkok Planetarium
Oraporn Chinajariyawong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(113) Marketting factors contributing to consumer behavior in car-tyre purchasing in the Wongwien22 Karakadakom area (Maitreejit Road)
Panyapol Ingkavaranuwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(114) Learning style and problems of e-learning learners at one of the financial institutions in Bangkok
Phichet Khiew-on ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(115) Credit card-usage behaviors of working people : a case study in the Aree Area, Bangkok
Porntanwa Sotthibandhu ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(116) Credit card-usage behaviors of working people : a case study in the Aree Area, Bangkok
Porntanwa Sotthibandhu ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(117) Passengers' satisfaction with services at Bangkok bus terminal (Southern)
Thianthong Sakuntaniyom,1981- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(118) Passengers' satisfaction with services at Bangkok bus terminal (Southern)
Thianthong Sakuntaniyom,1981- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(119) Characteristics of women chosen as first-line managers study of private sector companies in the central business area of Bangkok
Wararuk Sunonethong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(120) Customers' satisfaction with services at Tops Market Sukhumvit 19 Branch
Yaowaman Ruttanakul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(121) Customers' satisfaction with services at Tops Market Sukhumvit 19 Branch
Yaowaman Ruttanakul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(122) Fast food consumption behaviour among people of different genders and ages : a case study of McDonald's
Pornsak Ubolpoolpol ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(123) Fast food consumption behaviour among people of different genders and ages : a case study of McDonald's
Pornsak Ubolpoolpol ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(124) Ice-cream purchasing behavior among people in Bangkok and factors influencing their decision in purchasing
Prim Phisolayabutra ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(125) A survey of commuter satisfaction with underground train services
Sasinapa Asavaphanlert ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(126) Western style snack and bakery product consumption behavior of Thai youths : a case study of the youths at Siam Square
Somarat Chotiwarodom ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(127) Western style snack and bakery product consumption behavior of Thai youths : a case study of the youths at Siam Square
Somarat Chotiwarodom ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(128) Satisfaction of Silom area company employees with the Bangkok subway service
Lalinthip Rerkpredapong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(129) Satisfaction of Silom area company employees with the Bangkok subway service
Lalinthip Rerkpredapong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(130) Factors influencing teenagers' decision to purchase clothing : a case study of female first-year undergraduate Chulalongkorn students in 2004
Tidarat Booncharoensukpisarn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(131) Factors influencing teenagers' decision to purchase clothing : a case study of female first-year undergraduate Chulalongkorn students in 2004
Tidarat Booncharoensukpisarn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(132) Media exposure for English proficiency development among English for Cereers students, Thammasat University
Srichan Jiramongkolrath ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(133) A survey of errors in translation made by sideline translators
Sonti Wichitchanachai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(134) Attitudes of people towards male homosexual movies : a case study of movies viewers at the Siam Square area
Sakda Thipthunwa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(135) Attitudes of people towards male homosexual movies : a case study of movies viewers at the Siam Square area
Sakda Thipthunwa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(136) Audiences' opinions toward the highest grossing Thai film Suriyothai
Pimping Siripiroon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(137) Audiences' opinions toward the highest grossing Thai film Suriyothai
Pimping Siripiroon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(138) Factors influencing purchasing decisions of dietary supplement products
Nisita Rittapirom ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(139) Factors influencing purchasing decisions of dietary supplement products
Nisita Rittapirom ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(140) Vending activity in Bangkok
Chomlada Lorprayoon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(141) To survey behavior of children reading manga in Bangkok
Aranya Damanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(142) To survey behavior of children reading manga in Bangkok
Aranya Damanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(143) Factors influencing customers' decision on using the service of 'Proserv' in Bangkok area : a case study of the Shell Company of Thailand Limited
Ampawan Na Phatthalung ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(144) Customer satisfaction with work permit application services at the Office of Foreign Workers Administration
Panwalee Primkajeepong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(145) Customer satisfaction with work permit application services at the Office of Foreign Workers Administration
Panwalee Primkajeepong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(146) European tourist's behavior and satisfaction with buying souvenir products : case study Chatuchak Weekend Market, Bangkok
Raksaworn Kiettikul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(147) European tourist's behavior and satisfaction with buying souvenir products : case study Chatuchak Weekend Market, Bangkok
Raksaworn Kiettikul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(148) European tourist's behavior and satisfaction with buying souvenir products : case study Chatuchak Weekend Market, Bangkok
Raksaworn Kiettikul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(149) A study of teenager purchasing behavior towards modern technology : a case study of portable audio players
Sukanya Usawasuntarangkul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(150) Customers' satisfaction in service of accredited community pharmacies in the Bangkok area
Waraporn Sanguanvorapong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(151) Customers' satisfaction in service of accredited community pharmacies in the Bangkok area
Waraporn Sanguanvorapong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(152) Customers' satisfaction in service of accredited community pharmacies in the Bangkok area
Waraporn Sanguanvorapong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(153) International mindedness among expatriate teachers in Bangkok Patana School
Yaiyada Pususilthorn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(154) Happiness concept and how Thai people perceived
Kanokporn Nitnitiphrut ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2551
(155) Book purchasing behaviors and reasons for purchasing among young adults in central Bangkok
Autchara Sirinuntapiwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(156) Book purchasing behaviors and reasons for purchasing among young adults in central Bangkok
Autchara Sirinuntapiwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(157) Book purchasing behaviors and reasons for purchasing among young adults in central Bangkok
Autchara Sirinuntapiwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(158) Why do Bangkokians visit fitness centers : a study of two fitness centers in Bangkok
Chanika Techapairat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(159) Why do Bangkokians visit fitness centers : a study of two fitness centers in Bangkok
Chanika Techapairat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(160) Why do Bangkokians visit fitness centers : a study of two fitness centers in Bangkok
Chanika Techapairat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(161) Thai tourists' satisfaction when traveling around Rattanakosin Island by tram
Jeeranun Kijsawangwong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(162) Thai tourists' satisfaction when traveling around Rattanakosin Island by tram
Jeeranun Kijsawangwong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(163) The knowledge of credit card regulations and conditions among credit cardholders in Bangkok
Jittra Khajornthewawong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(164) a Self-discrepancy, self-oriented motivation, and self-concept : a segmentation study of the breast enlargement market for female university students in Bangkok
Ekkanant Mahaekkanant, 1980- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(165) a Self-discrepancy, self-oriented motivation, and self-concept : a segmentation study of the breast enlargement market for female university students in Bangkok
Ekkanant Mahaekkanant, 1980- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(166) The effect of mass rapid rail transit on residential location pattern in Bangkok
Panda Ketraungroch ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(167) The effect of mass rapid rail transit on residential location pattern in Bangkok
Panda Ketraungroch ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(168) Customer satisfaction with international relations services at the Faculty if Nursing, Mahidol University
Boonyarak Chanprasobpol ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(169) Customer satisfaction with international relations services at the Faculty if Nursing, Mahidol University
Boonyarak Chanprasobpol ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(170) University student behavior in using plastic bags
Charit Senapa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(171) Parents' understanding and application of the television rating system : a survey of parents in Bangkok
Chutipa Baiyai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(172) Parents' understanding and application of the television rating system : a survey of parents in Bangkok
Chutipa Baiyai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(173) Satisfaction of Thai members with Royal Orchid Plus (ROP) of Thai Airways International Public Company Limited (2007)
Jirapan Sonchaeng ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(174) Customers' satisfaction with services at the Metropolitan Waterworks Authority, Minburi Branch Office
Jutaporn Suksavas ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(175) A study of the videogame playing behavior of mathayom 3 students at a private boy's school located on Pramuan Road & a government boy's school located on Charoenkrung Road
Kittiporn Trakarnratti ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(176) Opinions of commuters living in three commercial areas : Silom, Pharam Sam and Charoennakorn towards public transportation in Bangkok Metropolis
Krittiya Chiablaem ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(177) Opinions of commuters living in three commercial areas : Silom, Pharam Sam and Charoennakorn towards public transportation in Bangkok Metropolis
Krittiya Chiablaem ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(178) Participation in common property management : a study of unit owners and tenants of Din-Daeng 3 NHA condominium
Sawitee Suwannate ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(179) Differences between men and women in complying with driving traffic regulations in Bangkok
Thipbanleng Lerlertpakdee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(180) Differences between men and women in complying with driving traffic regulations in Bangkok
Thipbanleng Lerlertpakdee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(181) Attitude of Kasikornbank's customers in the Aree area towards the bank's customer self-services (ATMS)
Narumol Sanhawaree ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(182) Attitude of Kasikornbank's customers in the Aree area towards the bank's customer self-services (ATMS)
Narumol Sanhawaree ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(183) Bakery consumption behavior : a case study of customers at Lotus Rama III
Suwimon Sowannapong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(184) Perceptions of Thai youth on whitening cream : a study of youth at Siam Square
Withoon Praditthanakhornsuk ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(185) Perceptions of Thai youth on whitening cream : a study of youth at Siam Square
Withoon Praditthanakhornsuk ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(186) Factors influencing parents' decisions in choosing either the bilingual or mini-bilingual program for their children at Sarasas Witaed Bangbon School
Atthaphol Siriwan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(187) A survey of foreign customer satisfaction with tip-top restaurant at Patpong
Hathairat Ongthanawat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(188) A survey of foreign customer satisfaction with tip-top restaurant at Patpong
Hathairat Ongthanawat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(189) Attitudes toward a conceptual model of national emergency call service : a study of emergency dispatchers at the Metropolitan Police Bureau
Rasadakorn Yingyong ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(190) Driving cycle for the measurements of fuel consumption and exhaust emissions of automobiles in Bangkok
Nutramon Tamsanya ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(191) Driving cycle for the measurements of fuel consumption and exhaust emissions of automobiles in Bangkok
Nutramon Tamsanya ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(192) Driving cycle for the measurements of fuel consumption and exhaust emissions of automobiles in Bangkok
Nutramon Tamsanya ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(193) Attitudes of United Nations staff toward security measures at United Nations premises, Rajdamnernnork Avenue, Bangkok, Thailand
Noppadol Jitsamruay, 1977- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(194) Attitudes of United Nations staff toward security measures at United Nations premises, Rajdamnernnork Avenue, Bangkok, Thailand
Noppadol Jitsamruay, 1977- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(195) Customer satisfaction with the counter payment service at the Metropolitan Electricity Authority of Ploenchit District Office
Vipada Poenateetai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(196) Customer satisfaction with the counter payment service at the Metropolitan Electricity Authority of Ploenchit District Office
Vipada Poenateetai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(197) Consumer behavior toward fruit and vegetable consumption : a study at the Mall Shopping Complex, Bangkae Branch
Worralak Sangthammakitkul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(198) Factors attracting visitors to Wachirabenchatat Park (Rotfai Park)
Chiranat Puakanokhiran ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(199) Factors attracting visitors to Wachirabenchatat Park (Rotfai Park)
Chiranat Puakanokhiran ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(200) Factors influencing Bangkokians' decision to exercise at Lumpini Park
Ekawaj Chusagul ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(201) Factors influencing customers' decisions on purchasing toothpaste in the Bangkok area
Apiratee Viseatjit ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(202) The glass ceiling phenomenon : a barrier for women's career advancement
Unchana Changthatua ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(203) Customer satisfaction with ground services provided by of Nok Air at Don Muang Airport
Kulthinee Suksomtham ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(204) Considerations of office women in choosing brassieres
Jurintip Mahatananurak ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(205) Considerations of office women in choosing brassieres
Jurintip Mahatananurak ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(206) Street dentists : knowledge about dentistry of street dentists in Bangkok
Napit Wattanathaworn, 1961- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(207) Stress and coping strategies : a case study of M.1 students in the English Program at Patumwan Demonstration School
Pawanrat Tangjui ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(208) Teen novel book reading behavior and its effects on teenage readers in Bangkok metropolis
Phatthamon Jantalae ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(209) Teen novel book reading behavior and its effects on teenage readers in Bangkok metropolis
Phatthamon Jantalae ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(210) Foreign tourists' satisfaction with the personal audio guide (PAG) at the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha
Satit Trithipwanich ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(211) Foreign tourists' satisfaction with the personal audio guide (PAG) at the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha
Satit Trithipwanich ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(212) High school students' opinion about English language online tuition : a case study of online students in Bangkok
Sauwalak Leerungruangporn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(213) High school students' opinion about English language online tuition : a case study of online students in Bangkok
Sauwalak Leerungruangporn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(214) High school students' opinion about English language online tuition : a case study of online students in Bangkok
Sauwalak Leerungruangporn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(215) The parents' influence on decisions made by matthayom 6 students studying in Bangkok area in choosing to enroll in the prospective faculties for bachelor's degree
Sawanan Suwannaraj ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(216) The parents' influence on decisions made by matthayom 6 students studying in Bangkok area in choosing to enroll in the prospective faculties for bachelor's degree
Sawanan Suwannaraj ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(217) Knowledge and awareness of diabetes mellitus among Thai office workers in Bangkok
Sirinporn Kitkrailard ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(218) Consummer [sic] attitudes toward KFC's healthy menu : a study of employees working in the Pratumwan, Silom and Sathorn areas
Siriya Vongrukthai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(219) Consummer [sic] attitudes toward KFC's healthy menu : a study of employees working in the Pratumwan, Silom and Sathorn areas
Siriya Vongrukthai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(220) Consummer [sic] attitudes toward KFC's healthy menu : a study of employees working in the Pratumwan, Silom and Sathorn areas
Siriya Vongrukthai ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(221) Parental knowledge of the harmful effects of children's junk food consumption : a survey of parents of schoolchildren at a school in Bangkok
Siwadee Suksawate ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(222) Factors influencing working people's decisions to take English courses at language institutions
Theerapong Palakaprasith ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(223) Factors influencing working people's decisions to take English courses at language institutions
Theerapong Palakaprasith ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(224) Factors influencing working women's decisions to buy an online product : a survey of working women in private organizations in Bangkok
Watsamon Sirinithi ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(225) Characteristics of new pop-up books for adult readers in 2009 : a study of adult readers in selected areas in Bangkok
Bonlaya Jaruthien ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(226) Saving behaviors of office workers at private companies : a case study in the Siam area
Nuanpan Chaoprakoon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(227) Behaviors to obtain knowledge of Backward design : a case study of English teachers in government secondary schools in Bangkok
Parichart Kumcheen ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(228) Consumer knowledge of processed food
Patcharaporn Pochanavanich ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(229) Money saving behavior among women vendors in Bangkok : a comparison of the vendors at the Prannok Market and the Dhevej Market
Phuangrat Phanphiriya ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(230) Money saving behavior among women vendors in Bangkok : a comparison of the vendors at the Prannok Market and the Dhevej Market
Phuangrat Phanphiriya ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(231) The relationship between the solid-waste seperation behaviors of people in Anusawaree Sub-district and the knowledge of waste-seperation
Pinrat Phaisithbenjaphon ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(232) Behaviors and attitudes about receiving health news and information via mass media among working people in Bangkok
Sasinan Boonruangkhao ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(233) Comparison of teenagers' satisfaction with Wall's and Nestle ice cream : a study of M. 6 students at high schools in Bangkoknoi area
Pornphan Thanomrattana ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(234) Factors influencing consumers' decision to purchase paracetamol
Pornphan Viroonpinyo ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(235) Factors influencing consumers' decision to purchase paracetamol
Pornphan Viroonpinyo ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(236) Knowledge level and attitudes about HPV vaccines as related to cervical cancer amongst female undergraduate students in two universities in Bangkok
Preeyanuch Saengjessada ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(237) Rating opinions on violent online games between elementary pupils and high-school students in Bangkok
Rachitrat Vudhikamraksa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(238) Rating opinions on violent online games between elementary pupils and high-school students in Bangkok
Rachitrat Vudhikamraksa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(239) Customer satisfaction with the products and services of the printing houses in Bangkok
Sansanee Boonkarnchanarat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(240) Customer satisfaction with the products and services of the printing houses in Bangkok
Sansanee Boonkarnchanarat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(241) The influence of celebrity endorsers and non-celebrity endorsers on female adolescent consumers' purchasing intentions of facial whitening cream : a case study of Dhurakij Pundit University students
Saowanee Chatkeaw ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(242) Purchasing behavior of customers frequenting convenience stores in inner Bangkok and the factors influencing their purchasing decisions
Sasivadee Deesawasmongkol ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(243) Purchasing behavior of customers frequenting convenience stores in inner Bangkok and the factors influencing their purchasing decisions
Sasivadee Deesawasmongkol ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(244) Manual reading behavior among mobile phone users who work in Silom Sub-district
Nachanok Hutanan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(245) Efficiency measurement of bus service operators in Bangkok
Kornrawee Wongsirilert ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(246) An exploratory investigation of spatial economics and resource-advantage perspectives to explain financial performance of clothing shops in Bangkok clothing clusters
Warin Chotekorakul, 1978- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(247) An exploratory investigation of spatial economics and resource-advantage perspectives to explain financial performance of clothing shops in Bangkok clothing clusters
Warin Chotekorakul, 1978- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(248) Customer satisfaction with Thammasat University Bookstore : Tha Prachan Campus
Wannarat Charoensri ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(249) Knowledge of employees in Bangkok towards virgin coconut oil as functional food
Raksina Itthisantisuk ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(250) Awareness of office workers in Sukhumvit area towards products advertised on www.facebook.com
Rittipol Kantasuwan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(251) Attitudes of customers in Sukhumvit area towards local grocery stores and franchised convenience stores
Suwipa Kamta ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(252) Attitudes of customers in Sukhumvit area towards local grocery stores and franchised convenience stores
Suwipa Kamta ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(253) Attitudes of customers in Sukhumvit area towards local grocery stores and franchised convenience stores
Suwipa Kamta ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(254) UTCC students' attitudes towards "The Ideal Graduate Program"
Tiparat Witpibulrat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(255) The perceived male homosexual images from visual media : an interview among male adolescents at Siam Square in Bangkok
Chutached Lekvikrom ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(256) Emergency contraceptive pills : knowledge and attitude among undergraduate students in a college in Bangkok
Didsaya Sirikittikorn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(257) Attitudes and behaviors of clients towards Artistry whitening products : a study among clients at Phra Ram II, Bangkok
Jesadaporn Riwattana ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(258) A comparison of attitudes toward married life between men and women in Bangkok
Kanittha Kijpermpool ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(259) Understanding, application and attitudes toward the movie rating system : a study of movie viewers in Siam area
Katiphot Kanoknorrasade ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(260) A survey on preferred choices of physical exercises among members of four fitness branches in Bangkok
Laphaphit Kularpkaew ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(261) A survey on preferred choices of physical exercises among members of four fitness branches in Bangkok
Laphaphit Kularpkaew ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(262) Customers' satisfaction toward the consular section's services at the British Embassy, Bangkok
Mananya Thongnual ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(263) Foreign tourists' attitude towards visiting the inner Rattanakosin Island area, Bangkok
Nadda Trisrisupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(264) Foreign tourists' attitude towards visiting the inner Rattanakosin Island area, Bangkok
Nadda Trisrisupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(265) Attitudes towards pictures of grisly and violent scenes on the front page of daily newspapers : a survey of parents in Nongkham district
Nanyarat Wichitrattakarn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(266) Media factors that influence undergraduate students to watch television news programs
Penpicha Rakbanglaem ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(267) Attitudes of working people between 25-40 years old about their savings and investments
Phanwadee Pimpan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(268) Attitudes of working people between 25-40 years old about their savings and investments
Phanwadee Pimpan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(269) Factors influencing jewelry purchases of working women in the Silom area
Pribdao Hasanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(270) Factors influencing jewelry purchases of working women in the Silom area
Pribdao Hasanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(271) Factors influencing jewelry purchases of working women in the Silom area
Pribdao Hasanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(272) A survey study of reading strategies used by English and regular program students at Srivikorn School
Sawitree Saengsook ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(273) Customers' attitudes towards goods and services purchasing through the internet (e-commerce)
Srivicha Chimsook ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(274) A survey study of the opinions of English teachers and Matthayomsuksa 4 students at Bangkok Christian College towards "The growing world of fiction" coursebook
Thoseporn Sophitthammakun ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(275) A survey study of the opinions of English teachers and Matthayomsuksa 4 students at Bangkok Christian College towards "The growing world of fiction" coursebook
Thoseporn Sophitthammakun ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(276) Attitudes of customers in Bangkok in making a decision to choose a Toyota passenger car
Vorapon Tangchakvaranont ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(277) Thai and foreign customers' satisfaction with restaurant service : a case study of Millennium Hilton Bangkok
Wannalekha Wangsupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(278) Thai and foreign customers' satisfaction with restaurant service : a case study of Millennium Hilton Bangkok
Wannalekha Wangsupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(279) The study of characteristics of diamonds reselling among small and medium-sized retailers in Bangkok
Waratda Inthasaro ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(280) The study of characteristics of diamonds reselling among small and medium-sized retailers in Bangkok
Waratda Inthasaro ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(281) Comparison of customer satisfaction with printing products and services between the public sector and the private sector
Watcharee Thanakarasombat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(282) Comparison of customer satisfaction with printing products and services between the public sector and the private sector
Watcharee Thanakarasombat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(283) A case study of reading habits of grade five students at Watbangteoi School
Weeriya Satasungwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(284) Motivation and English language proficiency of M.6 students in governmental schools in Bangkok
Nawas Phettongkam ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(285) Motivation and English language proficiency of M.6 students in governmental schools in Bangkok
Nawas Phettongkam ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(286) The opinion of first year students toward using self-access learning center (SALC) at King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Peyasilp Maronee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(287) The opinion of first year students toward using self-access learning center (SALC) at King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Peyasilp Maronee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(288) Decision-making strategies for purchasing underwear among Thai women in Bangkok
Nartnapa Akarawanich ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(289) The study of relationship between transitional words knowledge and reading comprehension achievement of high school students in a private school in Bangkok
Narumon Prasanpunt ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(290) A survey study of teachers-student rapport in an L2 learning context at a Bangkok secondary school
Chen, Junding ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(291) A survey study of teachers-student rapport in an L2 learning context at a Bangkok secondary school
Chen, Junding ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(292) A survey study of teachers-student rapport in an L2 learning context at a Bangkok secondary school
Chen, Junding ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(293) A survey on opinions of Thai employees in the multinational compapanies in Bangkok concerning ability to use english for wok and concerning ability to use english for work and working with foreigners
Jaruvee Saetae ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(294) A survey of needs of engineering staff on English training program in an engineering company in Bangkok
Ratchaneepan Tangprakun ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(295) Dyslipidemia knowledge and awareness among Thai office workers in Bangkok
Saengduan Kongpoonkasemsuk ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(296) A survey of the opinion of native speaking and Thai English teachers towards team teaching in English classes at Wat Suthiwararam School
Walai Srimaneerongroj ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(297) A survey of the opinion of native speaking and Thai English teachers towards team teaching in English classes at Wat Suthiwararam School
Walai Srimaneerongroj ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(298) A survey of the opinion of native speaking and Thai English teachers towards team teaching in English classes at Wat Suthiwararam School
Walai Srimaneerongroj ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(299) Consumer's choice and market response for rice in Bangkok
Chaiyuth Punyasavatsut ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(300) Customers' satisfaction toward the consular section's services at the British Embassy, Bangkok
Mananya Thongnual ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(301) Consumer's choice and market response for rice in Bangkok
Chaiyuth Punyasavatsut ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(302) Consumer's choice and market response for rice in Bangkok
Chaiyuth Punyasavatsut ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(303) Consumer's choice and market response for rice in Bangkok
Chaiyuth Punyasavatsut ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(304) Phyathai Palace : the architectural conservation and museum management plan
Nudanai Buranasomphob ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2550
(305) Phyathai Palace : the architectural conservation and museum management plan
Nudanai Buranasomphob ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2550
(306) Revealing illusion : Ban Mo Palace
Panushakorn Lertsinthawanont ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2550
(307) Revealing illusion : Ban Mo Palace
Panushakorn Lertsinthawanont ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2550
(308) Saranrom Palace : threats & future
Sutsan Suttipisan ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2550
(309) The shopping behavior of international tourist shoppers : case study-shopping street in Bangkok
Saengduen Ratinthorn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(310) The shopping behavior of international tourist shoppers : case study-shopping street in Bangkok
Saengduen Ratinthorn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(311) The shopping behavior of international tourist shoppers : case study-shopping street in Bangkok
Saengduen Ratinthorn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(312) The shopping behavior of international tourist shoppers : case study-shopping street in Bangkok
Saengduen Ratinthorn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(313) A study into the typologies of international tourists and their motivations forstaying on Khao Sarn Road
Rungporn Rojpalakorn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(314) The architectural heritage management for Wang Tha Phra and Wang Thanon Na Phra Lan : from the palaces of builders and craftsmen to the art and cultural centre
Nilwan Nildum ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(315) The management plan of historical building : Saisuddha-Nobhadol Building in Suan Sunandha Rajabhat University
Jitima Kiatrasamee ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(316) Interpretation of Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) : the application of sustainable cultural tourism principles in an interpretive plan
Kanjanaphorn Polprateep ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(317) The Fragmented museum : reassessing spaces for modern and contemporary art in Bangkok
Eric Tilbury ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(318) The Fragmented museum : reassessing spaces for modern and contemporary art in Bangkok
Eric Tilbury ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(319) Wat Ratchanaddaram : its history, architecture and tourism potential
Chaivatana Tantiyamas ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(320) Wat Ratchanaddaram : its history, architecture and tourism potential
Chaivatana Tantiyamas ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(321) La decouverte de Samutsongkram, Ayutthaya et Bangkok
Narisara Rojanawanitchayakorn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(322) The study for the conservation of Nang Loeng community
Thamonrasmi Rodjanathum ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(323) The study for the conservation of Nang Loeng community
Thamonrasmi Rodjanathum ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(324) Les touristes occidentaux et la meditation : le cas du temple Mahathat a Bangkok
Narachai Anusiri ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(325) Export processing zone as a mechanism leading to economic and social development.
Prempracha Supasamout ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2000
(326) Patients' perception of quality hospital services.
Charuwan Tadadej ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2000
(327) Patients' perception of quality hospital services.
Charuwan Tadadej ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2000
(328) Major factors influencing the healthy city policy implementation in Bangkok Metropolis.
Yinyon Seniwong Na Ayudhya. ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2001
(329) Major factors influencing the healthy city policy implementation in Bangkok Metropolis.
Yinyon Seniwong Na Ayudhya. ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2001
(330) Organizational commitment of Thai university instructors.
Dhira J. Ramdeja ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2001
(331) Rural-urban migration trend and employment status.
Chuta Manusphaibool ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1990
(332) A study on employment and fertility of female migrant workers in the manufacturing industry of Bangkok and periphery areas.
Kusol Soonthorndhada ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1991
(333) A study on employment and fertility of female migrant workers in the manufacturing industry of Bangkok and periphery areas.
Kusol Soonthorndhada ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1991
(334) Labour force participation, time allocation and quality of life of the aged in Bangkok Metropolis.
Khaisang Rukvanich ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1992
(335) Labour force participation, time allocation and quality of life of the aged in Bangkok Metropolis.
Khaisang Rukvanich ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1992
(336) Determinants of residential mobility in Bangkok Metropolis.
Saranya Bunnag ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1992
(337) Determinants of residential mobility in Bangkok Metropolis.
Saranya Bunnag ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1992
(338) The Markov analysis of residential mobility patterns in low-cost housing in the Bangkok metropolitan areas.
Srismorn Suriyasasin ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1993
(339) Alternative types of care and their impacts on the quality of the Thai elderly in the Bangkok Metropolitan Area.
Sasithorn Tamarak ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(340) Alternative types of care and their impacts on the quality of the Thai elderly in the Bangkok Metropolitan Area.
Sasithorn Tamarak ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(341) Determinants of day-care service of average working women in Bangkok-based manufacturing firms.
Wallada Wiwatpanashart ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(342) Determinants of day-care service of average working women in Bangkok-based manufacturing firms.
Wallada Wiwatpanashart ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(343) The quality of life of industrial workers in Bangkok and vicinity.
Nuntana Siraprapasiri, 1948- ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(344) The quality of life of industrial workers in Bangkok and vicinity.
Nuntana Siraprapasiri, 1948- ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(345) The influence of family life cycle on housing needs of people in Bangkok.
Rungravee Weravess, 1960- ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(346) Patterns and determinants of water consumption in Bangkok.
Amnuay Saengnoree ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1996
(347) Working conditions and safety in the workplace of women workers in Bangkok Metropolis.
Sudjai Tolpanichgit, 1959- ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1997
(348) Working conditions and safety in the workplace of women workers in Bangkok Metropolis.
Sudjai Tolpanichgit, 1959- ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1997
(349) Determinants of preventive health behavior and morbidity among the elderly in Bangkok Metropolis.
Somchai Lakananuruk ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1999
(350) Determinants of preventive health behavior and morbidity among the elderly in Bangkok Metropolis.
Somchai Lakananuruk ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1999
(351) An evaluation of secondary school anti-narcotic programs in Bangkok metropolis.
Surasak Laohapiboolkul ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(352) Reproductive health behavior and service need among female adolescent factory workers in Bangkok and Vicinity.
Srisuda Vuthipramote ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(353) Reproductive health behavior and service need among female adolescent factory workers in Bangkok and Vicinity.
Srisuda Vuthipramote ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(354) The pattern of family settlement in Bangkok metropolitan area.
Sarayudth Yahakorn ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(355) Major factors affecting Bangkok metropolitan district administration effectiveness.
Kamtorn Sheepchaiisara ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(356) Factors affecting onset of adulthood asthma and consequences.
Wattanee Wattanawikkit ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(357) The dimensions influencing rail mass transit ridership in the Bangkok Metropolitan Area.
Sopat Voravivatana ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(358) The dimensions influencing rail mass transit ridership in the Bangkok Metropolitan Area.
Sopat Voravivatana ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(359) Expenditure patterns of Thai adolescent
Manipat Saimek ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(360) Expenditure patterns of Thai adolescent
Manipat Saimek ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(361) Expenditure patterns of Thai adolescent
Manipat Saimek ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(362) Parental caregiving among the sandwich generation in Bangkok metropolitan area
Orathai Vejbhumi ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(363) Parental caregiving among the sandwich generation in Bangkok metropolitan area
Orathai Vejbhumi ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(364) Parental caregiving among the sandwich generation in Bangkok metropolitan area
Orathai Vejbhumi ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(365) Parental caregiving among the sandwich generation in Bangkok metropolitan area
Orathai Vejbhumi ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(366) The safety of street food in Chatuchak weekend market, Bangkok metropolitan
Waewwan Wattanasiriwit ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(367) The safety of street food in Chatuchak weekend market, Bangkok metropolitan
Waewwan Wattanasiriwit ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(368) The safety of street food in Chatuchak weekend market, Bangkok metropolitan
Waewwan Wattanasiriwit ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(369) The safety of street food in Chatuchak weekend market, Bangkok metropolitan
Waewwan Wattanasiriwit ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(370) The safety of street food in Chatuchak weekend market, Bangkok metropolitan
Waewwan Wattanasiriwit ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(371) The role of employers behind employees leaving their jobs in Bangkok
Biswas, Nazrul Islam ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (งานวิจัย/Research report) 2008
(372) A study of open communication between superiors and subordinates, sex-composition of superior-subordinate dyads, and communication/job statisfaction among faculty members in Bangkok
Suwannee Luckanavanich ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1997
(373) Speechless in Bangkok : the relationship between students' communication apprehension and their motives for communicating with instructors
Duangdeeden, Hazel Mae C. ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(374) Speechless in Bangkok : the relationship between students' communication apprehension and their motives for communicating with instructors
Duangdeeden, Hazel Mae C. ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(375) The selected factors related to quality of life of elderly people in Bangkok
Navamin Savirasarid ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(376) The selected factors related to quality of life of elderly people in Bangkok
Navamin Savirasarid ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(377) Demand of wooden toy for kindergarten in school of Bangkok
Supaporn Pornthep ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(378) Factors affecting stress and coping behavior of women prisoners : a case study of the Central Women's Correctional Institution, Bangkok
Ratchanan Vangpoka ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(379) High school student's sexuality in Bangkok
Renu Khongraksa ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(380) Predictability of personal factors, family background, sense of coherence, and social support on amphetamine preventive behaviors among vocational students in Bangkok Metropolis
Duangkamol Kowitwibool ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(381) The operation of the police investigator of counter corruption division
Kanadej Kanasakorn ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(382) Sexual self-schema, perceived sexual self-efficacy and sexual behaviors among female adolescents living in communities in Bangkok metropolitan
Rakchanoke Kotcharoen ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(383) Crime report project participation among public motorcycle drivers in Nong Khaem Bangkok, Thailand
Surattana Guatragool ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(384) Factors related to exercise behavior of youth in the Youth Centers of Bangkok Metropolitan Administration
Nusara Paphangkorakit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(385) Factors related to exercise behavior of youth in the Youth Centers of Bangkok Metropolitan Administration
Nusara Paphangkorakit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(386) Leisure and stress of woman managers in Bangkok
Rojareg Rungseevong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(387) The motivation of the personnel in the activity of development toward hospital accreditation in accredited hospitals in Bangkok
Sayamol Chankhachorn ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(388) The motivation of the personnel in the activity of development toward hospital accreditation in accredited hospitals in Bangkok
Sayamol Chankhachorn ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(389) Consumers' perception and attitude towards genetically modified organism products ‪(GMOs)‬ : a case study of housewives in metropolitan Bangkok
Prapan Srisawad ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(390) Consumers' perception and attitude towards genetically modified organism products ‪(GMOs)‬ : a case study of housewives in metropolitan Bangkok
Prapan Srisawad ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(391) A study of behavior and needs to access information through the internet of persons with visual impairment living in Bangkok and vicinity
Atchara Suwannakin ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(392) A study of behavior and needs to access information through the internet of persons with visual impairment living in Bangkok and vicinity
Atchara Suwannakin ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(393) A study of behavior and needs to access information through the internet of persons with visual impairment living in Bangkok and vicinity
Atchara Suwannakin ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(394) The relationship between married couple's love expression and marital satisfaction : a case study on Thai Christian married couples in Bangkok
Chumnan Tongkaew ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(395) Remote sensing application for air pollution studies in Bangkok Metropolitan area
Anuchai Thanomsinrat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(396) Air pollution and lung cancer : a case study of Bangkok residents
Priyakamon Khan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(397) Air pollution and lung cancer : a case study of Bangkok residents
Priyakamon Khan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(398) Professional performance among nurses at accredited hospitals in the Bangkok Metropolis
Chanakarn Boonnuch ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(399) Guidelines for the promotion of tourist guide consciousness regarding conservation of the inner Rattanakosin cultural environment
Siriporn Panpanich ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(400) Guidelines for the promotion of tourist guide consciousness regarding conservation of the inner Rattanakosin cultural environment
Siriporn Panpanich ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(401) The right to know of out patient in Private Hospital in Bangkok Metropolitan
Prapar Sudram ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(402) The opinion of Bangkok people toward women's political participation
Suppornrattana Sukpum ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(403) The opinion of Bangkok people toward women's political participation
Suppornrattana Sukpum ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(404) The development of alliances for health promotion among the older persons in an urban community in Bangkok
Supada Kumsuchat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(405) The development of alliances for health promotion among the older persons in an urban community in Bangkok
Supada Kumsuchat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(406) Risk behaviours for AIDS among adolescents in Sathorn district Bangkok Metropolis
Prathum Chaladkijsirikul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(407) The influencing factors on job stress of non-commissiones police officers in Metropolitan Police Stations in Bangkok
Withee Phoosit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(408) Personality of the Thai adult age 25-54 years old in Bangkok
Parinda Seneerattanaprayul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(409) Personality of the Thai adult age 25-54 years old in Bangkok
Parinda Seneerattanaprayul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(410) Personality of the Thai adult age 20-24 years old in Bangkok
Dounghatai Lowhakasamewong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(411) The concept of Bid'ah : a case study of the marital customs in the Thai Muslim communities of Bangkok
Fairoz Yupensuk ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(412) The relationship between family coping and family well-being in urban area, Sathorn district, Bangkok
Sawitree Buranakarn ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(413) The relationship between family coping and family well-being in urban area, Sathorn district, Bangkok
Sawitree Buranakarn ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(414) Knowledge and attitude on using white cane of the visually impared students in the secondary schools in Bangkok
Kazuya Watanabe ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(415) Knowledge and attitude on using white cane of the visually impared students in the secondary schools in Bangkok
Kazuya Watanabe ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(416) Knowledge and attitude on using white cane of the visually impared students in the secondary schools in Bangkok
Kazuya Watanabe ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(417) Knowledge and attitude on using white cane of the visually impared students in the secondary schools in Bangkok
Kazuya Watanabe ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(418) Knowledge and attitude on using white cane of the visually impared students in the secondary schools in Bangkok
Kazuya Watanabe ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(419) Personality of the Thai adolescent in Bangkok age 15-19 years old
Raweewan Kitipoonwongvanich ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(420) Personality of the Thai adolescent in Bangkok age 15-19 years old
Raweewan Kitipoonwongvanich ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(421) The family environment of bi-cultural adolescents at International Schools in Bangkok and periphery
Nawarat Phayungkij ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(422) The family environment of bi-cultural adolescents at International Schools in Bangkok and periphery
Nawarat Phayungkij ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(423) The family environment of bi-cultural adolescents at International Schools in Bangkok and periphery
Nawarat Phayungkij ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(424) The family environment of bi-cultural adolescents at International Schools in Bangkok and periphery
Nawarat Phayungkij ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(425) The family environment of bi-cultural adolescents at International Schools in Bangkok and periphery
Nawarat Phayungkij ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(426) A study of private health club management in Bangkok Metropolitan
Supinya Boonnum ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(427) Training program analysis and management of babysitters and eldercare workers in Private Training Centers in Bangkok Metropolis
Peeraporn Kampimoon ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(428) Training program analysis and management of babysitters and eldercare workers in Private Training Centers in Bangkok Metropolis
Peeraporn Kampimoon ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(429) Factors affecting food consumption behavior among sixth-grade students, Bangkok Metropolitan schools
Chariyar Virunrach ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(430) Factors affecting food consumption behavior among sixth-grade students, Bangkok Metropolitan schools
Chariyar Virunrach ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(431) Breach of discipline of teachers employed in Bangkok Metropolitan administration : situation, trends, and solutions
Sarintee Rugsakeaw ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(432) Breach of discipline of teachers employed in Bangkok Metropolitan administration : situation, trends, and solutions
Sarintee Rugsakeaw ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(433) Household hazardous waste management behavior of people in Bangkok
Thipjutha Amornakarawat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(434) Household hazardous waste management behavior of people in Bangkok
Thipjutha Amornakarawat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(435) Household hazardous waste management behavior of people in Bangkok
Thipjutha Amornakarawat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(436) The role and relations of stakeholders involving the changes in the inner city district of Bangkok : the case study of Thaprachan-Thachang-Napralan
Nut Nonthasuti ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(437) The role and relations of stakeholders involving the changes in the inner city district of Bangkok : the case study of Thaprachan-Thachang-Napralan
Nut Nonthasuti ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(438) The role and relations of stakeholders involving the changes in the inner city district of Bangkok : the case study of Thaprachan-Thachang-Napralan
Nut Nonthasuti ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(439) The role and relations of stakeholders involving the changes in the inner city district of Bangkok : the case study of Thaprachan-Thachang-Napralan
Nut Nonthasuti ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(440) Opinion of passengers regarding station service and environment around bus stations : a case study of Chatuchak station, Bangkok
Chawisa Chuanchuen ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(441) Opinion of passengers regarding station service and environment around bus stations : a case study of Chatuchak station, Bangkok
Chawisa Chuanchuen ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(442) Opinion of passengers regarding station service and environment around bus stations : a case study of Chatuchak station, Bangkok
Chawisa Chuanchuen ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(443) Relationships between personal factors, spiritual well-being, and sexual risk behaviors of vocational students in Bangkok
Chanida Mattavangkul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(444) Relationships between personal factors, spiritual well-being, and sexual risk behaviors of vocational students in Bangkok
Chanida Mattavangkul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(445) Relationships between personal factors, spiritual well-being, and sexual risk behaviors of vocational students in Bangkok
Chanida Mattavangkul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(446) Employee perceptions of corporate cultural change : a case study of a private company in Bangkok
Apirak Varachanonth ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(447) Primary care service utilization by people in crowded communities in Bangkok
Uriwan Kullamard ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(448) Primary care service utilization by people in crowded communities in Bangkok
Uriwan Kullamard ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(449) The development of an anger management program at the Ubekha Training School, Bangkok, Thailand
Nootkana Naipinit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(450) The development of an anger management program at the Ubekha Training School, Bangkok, Thailand
Nootkana Naipinit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(451) The development of an anger management program at the Ubekha Training School, Bangkok, Thailand
Nootkana Naipinit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(452) Reproductive health status and reproductive health care behavior of female adolescent in overpopulated communities in the Bangkok Metropolis
Chantima Charanasri ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2003
(453) The participation of merchants in sanitarial management in marketplace : Bangkok Metropolitan area
Jittima Rodsawad ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(454) Knowledge and awareness of citizens regarding environmental problems : a case study of Bangkok public park
Arthit Chatmongkonwong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(455) Factors influencing cigarette smoking behavior among Thai adolescents in Metropolitan Bangkok
Noraluk Ua-Kit ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(456) Factors associated with self-care behavior of andropausal men : a case study of non commission policemen in Bangkok Metropolis
Suporn Laoswat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(457) Job strain among physicians in Bangkok, Thailand
Mikio Tsukamoto ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(458) Job strain among physicians in Bangkok, Thailand
Mikio Tsukamoto ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(459) Factors related to quality of life among primary school children in Bangkok Metrepolis, Thailand
Toshiko Takahashi ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(460) Effectiveness of the life skills development program on heterosexual relationship among Pratomsuksa 5 students in Bangkok metropolis
Kanjana Punyapet ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(461) The relationship between stress, self-esteem, and health promoting behaviors of adolescents in Bangkok Metropolitan
Tanaporn Thammatuksa ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2004
(462) Gender differentials in migration to Bangkok
Kanchana Tangchonlatip ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(463) Early adolescent parenting skills in Bangkok
Chanram Ruanpan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(464) Health promoting behaviors of Thai Muslims in Bangkok metropolitan
Phajee Meewuthi ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(465) Women's role in household hazardous waste management : case study : Nongkhaem district of Bangkok
Angwara Sornsil ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(466) Life satisfaction of single women : a case study of a private company in Bangkok
Indira Indranoi ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(467) Economic preparation for retirement of private officers in Bangkok and periphery
Kawewat Sincharoen ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(468) Inter-religious dialogue in the higher educational institutes : a comparative study of dialogue between Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Saengtham College
Phramaha Thongpool Kulwong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(469) The construction of school music curriculum according to 2544 B.E. basic education curriculum of school groups under the education office's, Bangkok metropolitan administration
Supannee Namwong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(470) The characteristics of the colored progressive matrices ‪(CPM)‬ and the advanced progressive matrices ‪(APM)‬ in Thai students age 6-18 years ole : Bangkok ‪(the metropolitan)‬
Chantanee Mungkhetklang ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
(471) Community attitudes to counter crime for polices in Bangkhunnon police station
Kakain Nikornhatsachai ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(472) Smoking cessation process among female smokers in Bangkok province
Prapatsara Khorattana ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(473) Smoking cessation process among female smokers in Bangkok province
Prapatsara Khorattana ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(474) Factors affacting to juveniles and youths' drug abuse : a case study of juveniles and youths in Bangkok metropolitan and peripheral areas
Supakanda Suksriwong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(475) Hepatitis B seroprevalence and risk behavior among garbage collectors of Bangkok metropolitan administrator
Patcharin Sakburanaphet ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(476) Factors associated with the inappropriate internet behavior of high school students in Bangkok Mdtropolitan
Rungkarn Inthawong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(477) The end-digit lottery : a case study of regular gamblers in Bangkok metropolitan area
Sahassachai Lochaya ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(478) The carbonized products of wood waste in Bangkok area
Parichat Kirdphon ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(479) The carbonized products of wood waste in Bangkok area
Parichat Kirdphon ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(480) Knowledge, attitude and practice of hawkers in street food and food sanitary condition of street food in Ladkrabang Bangkok
Arpornpan Poyoung ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(481) Factors of power-control theory and self-control theory related to offenses against persons by juvenile delinquents in Bangkok metropolitan and periphery
Supitcha Yannawornsitdech ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(482) Preventive behavior on HIV/AIDS among vocational students in Nongkeam District, Thailand
Ram Sharan Gopali ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(483) LCA method to the scenario of recycling and landfill for liquidpaperboard cartons : a case study of Bangkapi district Bangkok, Thailand
Parichat Thuaymart ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(484) Supportive factors affecting maternal feeding behavior on their children aged 3-6 years attending private daycare centers in Bangkok
Katiya Ivanovitch ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(485) Willingness to pay for mobile phone battery waste disposal fee of mobile phone user in Bangkok
Prattana Meesincharoen ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(486) Current status of forensic DNA laboratories in Bangkok Thailand
Samart Panthuen ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(487) A study of factors affecting male sex offenders in Klongprem prison and Youth Correction Institute Thailand
Udomporn Thammakittikhun ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(488) Study of trace elements in human hair from air pollution by instrument neutron activation analysis
Haruetai Kasiwattanawut ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(489) Retailers Pedestrianisation and Khao San road
Kodukula Santhosh Kumarm ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2006
(490) Influencing factors on overnutrition among children in a private kindergarten Bangkok
Sirikunya Torugsa ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(491) The image of life insurance companies as percieved by undergraduate studies in Bangkok area universities
Apiradee Kaewrattanakul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(492) Performance of peer educators on HIV/AIDS prevention among high school students in Bangkok metropolitan Thailand
Saito Kaori ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(493) Performance of peer educators on HIV/AIDS prevention among high school students in Bangkok metropolitan Thailand
Saito Kaori ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(494) The impact of oral status on daily performances among 6th grade primary school children in Bangbon district Bangkok
Jariya Supananthaporn ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(495) The TVOCs risk investigations from gasoline service stations in Bangkok areas
Wassana Kanawapee ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(496) The association between lifestyle and metabolic syndrome among male naval personnel in Bangkok and Suburban
Duangkmol Chatngern ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(497) The impact of the insurgency at the Southern Border of Thailand on the Muslims in Bangkok
Daranee Waraseth ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(498) The role development in countering crimes for safety of the people's lives and property among the police under the supervision of the metropolitan police division 7
Boonyawat Samsri ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(499) The role development in countering crimes for safety of the people's lives and property among the police under the supervision of the metropolitan police division 7
Boonyawat Samsri ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(500) Influence of consumerism behavior on the quality of life among students in the office of the basic education commission in Bangkok
Thunyathorn Prettapapop ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(501) Factors affecting decision making in encounters of police in metropolitant division 7 : a case study of the patrol police
Ake Thongsamak ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2008
(502) Effects of music therapy on self-esteem and depression among female adolescents in Rajvithi home
Panida Yomaboot ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(503) A web portal for banquet and conference room reservation : a case study of hotels in Bangkok
Jeranunt Tantichutinunt ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(504) Environmental health situation and potential factors influencing wastewater effluent qualities of gasoline stations in Bangkok areas
Doungkamon Phihusut ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(505) Factors affecting the satisfaction of people who use the areas underneath the bridges in Bangkok as alternative places for living socio-economics and recreation
Preecha Sae-pueng ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(506) Factors affecting the satisfaction of people who use the areas underneath the bridges in Bangkok as alternative places for living socio-economics and recreation
Preecha Sae-pueng ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(507) Factors affecting the satisfaction of people who use the areas underneath the bridges in Bangkok as alternative places for living socio-economics and recreation
Preecha Sae-pueng ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(508) The people's satisfaction towards public park management : a case of Suan Luang Rama IX Bangkok metropolis
Sarun Sriprasert ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(509) The effectiveness of weight management program using camp technique in obese school children
Monrudee Chokprajakchad ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(510) Factors affecting fear of crime among women in Bangkoknoi district Bangkok metropolis
Titiwat Rouchanukul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(511) Valuing air quality in Bangkok with hedonic price method
Arkadetch Chuenarrom ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(512) Valuing air quality in Bangkok with hedonic price method
Arkadetch Chuenarrom ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2009
(513) Prevalence of canine cutaneous, subcutaneous and soft tissue neoplasms in eastern suburban areas of Bangkok metropolis during 1997 to 2009
Thanongsak Mamom ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (บทความ/Article) 2552
(514) Determinants of consumer preferences towards and willingness to pay for safety fresh fruits and vegetables in Bangkok and Chiang Mai urban areas
Rattiya Suddeephong Lippe ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(515) ความชอบของผู้ขับขี่ที่พึงมีต่อระบบข้อมูลผู้เดินทางแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานคร
ดวงหทัย วิชานนะ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(516) การประเมินมาตรวัดระดับการจราจรติดขัดจากการรับรู้ของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
กิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(517) การประเมินมาตรวัดระดับการจราจรติดขัดจากการรับรู้ของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
กิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(518) กำแพงไดอะแฟรมในการขุดดินลึกในเขตปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ภัทราวุธ อาวจำปา ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(519) The needs and problems of English languages skills for the hotel front office staff in Chinatown, Bangkok
Kamonwan Charunsri ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(520) การวิเคราะห์และการพัฒนาบริการของรถรางชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์
พีรสันต์ รัตนสุวรรณ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(521) Real time traffic monitoring in VDO surveillance system
Nithi Wipusitwarakun ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(522) The perceived male homosexual images from visual media : an interview among male adolescents at Siam Square in Bangkok
Chutached Lekvikrom ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(523) Emergency contraceptive pills : knowledge and attitude among undergraduate students in a college in Bangkok
Didsaya Sirikittikorn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(524) Attitudes and behaviors of clients towards Artistry whitening products : a study among clients at Phra Ram II, Bangkok
Jesadaporn Riwattana ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(525) A comparison of attitudes toward married life between men and women in Bangkok
Kanittha Kijpermpool ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(526) Understanding, application and attitudes toward the movie rating system : a study of movie viewers in Siam area
Katiphot Kanoknorrasade ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(527) A survey on preferred choices of physical exercises among members of four fitness branches in Bangkok
Laphaphit Kularpkaew ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(528) A survey on preferred choices of physical exercises among members of four fitness branches in Bangkok
Laphaphit Kularpkaew ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(529) Foreign tourists' attitude towards visiting the inner Rattanakosin Island area, Bangkok
Nadda Trisrisupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(530) Foreign tourists' attitude towards visiting the inner Rattanakosin Island area, Bangkok
Nadda Trisrisupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(531) Attitudes towards pictures of grisly and violent scenes on the front page of daily newspapers : a survey of parents in Nongkham district
Nanyarat Wichitrattakarn ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(532) Media factors that influence undergraduate students to watch television news programs
Penpicha Rakbanglaem ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(533) Attitudes of working people between 25-40 years old about their savings and investments
Phanwadee Pimpan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(534) Attitudes of working people between 25-40 years old about their savings and investments
Phanwadee Pimpan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(535) Factors influencing jewelry purchases of working women in the Silom area
Pribdao Hasanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(536) Factors influencing jewelry purchases of working women in the Silom area
Pribdao Hasanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(537) Factors influencing jewelry purchases of working women in the Silom area
Pribdao Hasanee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(538) A survey study of reading strategies used by English and regular program students at Srivikorn School
Sawitree Saengsook ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(539) Customers' attitudes towards goods and services purchasing through the internet (e-commerce)
Srivicha Chimsook ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(540) A survey study of the opinions of English teachers and Matthayomsuksa 4 students at Bangkok Christian College towards "The growing world of fiction" coursebook
Thoseporn Sophitthammakun ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(541) A survey study of the opinions of English teachers and Matthayomsuksa 4 students at Bangkok Christian College towards "The growing world of fiction" coursebook
Thoseporn Sophitthammakun ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(542) Attitudes of customers in Bangkok in making a decision to choose a Toyota passenger car
Vorapon Tangchakvaranont ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(543) Thai and foreign customers' satisfaction with restaurant service : a case study of Millennium Hilton Bangkok
Wannalekha Wangsupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(544) Thai and foreign customers' satisfaction with restaurant service : a case study of Millennium Hilton Bangkok
Wannalekha Wangsupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(545) The study of characteristics of diamonds reselling among small and medium-sized retailers in Bangkok
Waratda Inthasaro ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(546) The study of characteristics of diamonds reselling among small and medium-sized retailers in Bangkok
Waratda Inthasaro ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(547) Comparison of customer satisfaction with printing products and services between the public sector and the private sector
Watcharee Thanakarasombat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(548) Comparison of customer satisfaction with printing products and services between the public sector and the private sector
Watcharee Thanakarasombat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(549) A case study of reading habits of grade five students at Watbangteoi School
Weeriya Satasungwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(550) A case study of reading habits of grade five students at Watbangteoi School
Weeriya Satasungwat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(551) Efficiency measurement of bus service operators in Bangkok
Kornrawee Wongsirilert ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(552) Consumer behaviors and the purchase decision process for infant formula in Thailand
Nuttipol Puranitee ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(553) Motivation and English language proficiency of M.6 students in governmental schools in Bangkok
Nawas Phettongkam ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(554) Motivation and English language proficiency of M.6 students in governmental schools in Bangkok
Nawas Phettongkam ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(555) The opinion of first year students toward using self-access learning center (SALC) at King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Peyasilp Maronee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(556) The opinion of first year students toward using self-access learning center (SALC) at King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Peyasilp Maronee ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(557) Decision-making strategies for purchasing underwear among Thai women in Bangkok
Nartnapa Akarawanich ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(558) The study of relationship between transitional words knowledge and reading comprehension achievement of high school students in a private school in Bangkok
Narumon Prasanpunt ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(559) Knowledge of employees in Bangkok towards virgin coconut oil as functional food
Raksina Itthisantisuk ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(560) Awareness of office workers in Sukhumvit area towards products advertised on www.facebook.com
Rittipol Kantasuwan ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(561) Attitudes of customers in Sukhumvit area towards local grocery stores and franchised convenience stores
Suwipa Kamta ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(562) Attitudes of customers in Sukhumvit area towards local grocery stores and franchised convenience stores
Suwipa Kamta ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(563) Attitudes of customers in Sukhumvit area towards local grocery stores and franchised convenience stores
Suwipa Kamta ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(564) UTCC students' attitudes towards "The Ideal Graduate Program"
Tiparat Witpibulrat ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(565) Quality of work life of government officials : a case study of professional nurses at hospitals in Metropolitan Bangkok
Pananya Borwornnuntakul ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(566) Solution for substance abuse problems in secondary school by using structural-buddhist sociological perspective : a case study of teacher's roles in the Department of Non-Vocational Education in Bangkok
Pramaha Suwatsan Ragkhanto ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(567) Using transplanted lichen as bioindicator of air quality of public parks in Bangkok
Chaiwat Boonpeng ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(568) Using transplanted lichen as bioindicator of air quality of public parks in Bangkok
Chaiwat Boonpeng ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(569) Using transplanted lichen as bioindicator of air quality of public parks in Bangkok
Chaiwat Boonpeng ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(570) Knowledge and practice on air pollution and noise pollution in Bangkok : a case study of sub-inspector traffic polices in metropolitan police bureau
Parinya Mungkung ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(571) Knowledge and practice on air pollution and noise pollution in Bangkok : a case study of sub-inspector traffic polices in metropolitan police bureau
Parinya Mungkung ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(572) Knowledge and practice on air pollution and noise pollution in Bangkok : a case study of sub-inspector traffic polices in metropolitan police bureau
Parinya Mungkung ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(573) Factors affecting female offenders' drug abuse in the central female prison
Montree Tedkhan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(574) Factors affecting female offenders' drug abuse in the central female prison
Montree Tedkhan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(575) Factors affecting female offenders' drug abuse in the central female prison
Montree Tedkhan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(576) The development of the Lumpinee Park Nature learning guide for the family
Kritsana Chuchuay ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(577) The development of the Lumpinee Park Nature learning guide for the family
Kritsana Chuchuay ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 0
(578) The guideline for conservation of living heritage temples in Thai context : the case study of living heritage temples in Rattanakosin Island
Bhakhakanok Ratanawaraporn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(579) The guideline for conservation of living heritage temples in Thai context : the case study of living heritage temples in Rattanakosin Island
Bhakhakanok Ratanawaraporn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(580) The guideline for conservation of living heritage temples in Thai context : the case study of living heritage temples in Rattanakosin Island
Bhakhakanok Ratanawaraporn ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(581) Development training program for unskilled and skilled employee : a case study of travel agency in Bangkok Thailand
Jaturada Pochanajun ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(582) Bacterial Contamination of Street-Vended Fruit Juice in Bangkok
Dusanee Suttapreyasri;Suttiman Wattanasrirote;Unchalee Tansuphasiri ;มหาวิทยาลัยมหิดล (บทความ/Article)
(583) Bacterial Contamination of Unpackaged Ice In Bangkok
Dusanee Suttapreyasri;Wanpimon Areeraj;Unchalee Tansuphasiri;Wongdyan Pandi ;มหาวิทยาลัยมหิดล (บทความ/Article)
(584) A study on correlation of food intolerance test and common symptoms and the incidence of various kinds of food causing food allergy among population in greater Bangkok
Natana Kimsavet ;มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(585) A study on correlation of food intolerance test and common symptoms and the incidence of various kinds of food causing food allergy among population in greater Bangkok
Natana Kimsavet ;มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(586) Speechless in Bangkok : the relationship between students' communication apprehension and their motives for communicating with instructors
Duangdeeden, Hazel Mae C. ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(587) Speechless in Bangkok : the relationship between students' communication apprehension and their motives for communicating with instructors
Duangdeeden, Hazel Mae C. ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
(588) A study of open communication between superiors and subordinates, sex-composition of superior-subordinate dyads, and communication/job statisfaction among faculty members in Bangkok
Suwannee Luckanavanich ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 1997
(589) The appropriate environmental education model for the elementary schools in Bangkok Metropolis
Wilailak Ratanapeantamma ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(590) Treatment of paracetamol in Bangkok's sewage by activated sludge process and its attenuation in receiving canal
Siriporn Poltam ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(591) Treatment of paracetamol in Bangkok's sewage by activated sludge process and its attenuation in receiving canal
Siriporn Poltam ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(592) A study of the relevancy of technical english courses taught at universities to the needs for english in the Thai construction industry
Anan (Siraseree) Phanphai ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(593) Prevalence of Hemoparasite in dogs in Nongchok, Bangkok, Thailand
Jitra Sanisuriwong ;Nattaya Juntuck ;Suvarin Pavasutthipaisit;Hussadin Boonsriroj;Jitbanjong Wiengcharoen ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (บทความ/Article)
(594) A study of the life experiences of female homicide inmates : a case study of female correctional institution in the Bangkok methopolotan area
Thitiya Petmunee ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(595) A study of the life experiences of female homicide inmates : a case study of female correctional institution in the Bangkok methopolotan area
Thitiya Petmunee ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(596) A study of the life experiences of female homicide inmates : a case study of female correctional institution in the Bangkok methopolotan area
Thitiya Petmunee ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(597) Juvenile offending against property, narcotics and violent crimes in Bangkok and Peripheral area : a study of self-control theoretical implications
Seksit Sawanyathipat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(598) Juvenile offending against property, narcotics and violent crimes in Bangkok and Peripheral area : a study of self-control theoretical implications
Seksit Sawanyathipat ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(599) Knowledge management for quality improvement in a hemodialysis unit of a non-profit private hospital, Bangkok
Somsri Sumet ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(600) Knowledge management for quality improvement in a hemodialysis unit of a non-profit private hospital, Bangkok
Somsri Sumet ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(601) Knowledge management for quality improvement in a hemodialysis unit of a non-profit private hospital, Bangkok
Somsri Sumet ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(602) Consumer store choice in clustered grocery locations in an amerging market
Payurin Sawasdironabhakdi ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(603) Consumer store choice in clustered grocery locations in an amerging market
Payurin Sawasdironabhakdi ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(604) A comparative case study : code mixing between English and Thai of the Private Hospital's nurses in Bangkok
K-Ya Pattanae ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(605) A comparative case study : code mixing between English and Thai of the Private Hospital's nurses in Bangkok
K-Ya Pattanae ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(606) A study on decision-making styles and souvenir shopping attitudes of international tourists in Bangkok
Atjima Sirirak ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(607) A study on decision-making styles and souvenir shopping attitudes of international tourists in Bangkok
Atjima Sirirak ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(608) A study on decision-making styles and souvenir shopping attitudes of international tourists in Bangkok
Atjima Sirirak ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(609) A study on decision-making styles and souvenir shopping attitudes of international tourists in Bangkok
Atjima Sirirak ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(610) Sustainability planning for Bangkok reducing energy consumption and the need to travel
Tanat Burapatana ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(611) The application of the environmental product declaration to waste disposal in a sanitary landfill : (two case studies of Bangkok Metropolitan Administration in Kamphangsan landfillsites)
Anurat Sasomsub ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(612) The application of the environmental product declaration to waste disposal in a sanitary landfill : (two case studies of Bangkok Metropolitan Administration in Kamphangsan landfillsites)
Anurat Sasomsub ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(613) Health risk assessment of BTEX at bus stop areas in Bangkok
Pakanon Promsuwan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(614) Correlation among the factors influencing urban growth case study : Bangkhen district, Bangkok
Asnee Thaosuwan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(615) Comparative study between the central and the on-site treatment of domestic wastewater in Bangkok Metropolitan a case study : sub-zone 2-A (Bangruk and some part of Pathumwan)
Usa Charuthawai ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(616) Son preference and contraceptive behaviour among Indian Hindus in Bangkok
Thakur Lakshmi Narayan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(617) Son preference and contraceptive behaviour among Indian Hindus in Bangkok
Thakur Lakshmi Narayan ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(618) Flood damage in urban area case study : flood loss on household in Bangkapi and Prakangnong districts
Prapim Borisuthi ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(619) Event sustainability management system in hotel (ISO 20121) case study : Plaza Athenee Bangkok, a Royal Meridien Hotel
Prinnaporn Bunrangsee ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(620) Interpretation of culture at heritage accommodation in Bangkok
Kritika Ratanaphruks ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(621) Interpretation of culture at heritage accommodation in Bangkok
Kritika Ratanaphruks ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(622) Interpretation of culture at heritage accommodation in Bangkok
Kritika Ratanaphruks ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(623) HACCP system management of 4 stars hotel in Bangkok : case study Grand Mercure Fortune Bangkok
Piyapa Buayairaksa ;มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(624) Influencing factors for water demand forecasting of megacity case study of Bangkok Metropolitan Administration
Wanpiya Phiw-ngam ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(625) Influencing factors for water demand forecasting of megacity case study of Bangkok Metropolitan Administration
Wanpiya Phiw-ngam ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(626) การศึกษาเปรียบเทียบซีโอไลต์กับวัสดุต่างๆ ในระบบชั้นดินก่ออิฐเพื่อบำบัดน้ำเสีย
สมชาย กรีฑาภิรมย์;สุเทพ ทองแพ;บัญญัติ เศรษฐฐิติ;ทัศนีย์ อัตตะนันทน์;ประไพ อิสระ ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งานวิจัย/Research report)
(627) The selected factors associated with service quality of nursing units in textile factories in Bangkok
Phiangjai Phalee ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(628) การประเมินวิธีการวิเคราะห์และพารามิเตอร์ของดิน เพื่อการออกแบบคันดินบนดินอ่อนกรุงเทพ
บัณฑิต วณิชวิชากรกิจ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(629) การประเมินวิธีการวิเคราะห์และพารามิเตอร์ของดิน เพื่อการออกแบบคันดินบนดินอ่อนกรุงเทพ
บัณฑิต วณิชวิชากรกิจ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(630) การประเมินวิธีการวิเคราะห์และพารามิเตอร์ของดิน เพื่อการออกแบบคันดินบนดินอ่อนกรุงเทพ
บัณฑิต วณิชวิชากรกิจ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(631) การประเมินวิธีการวิเคราะห์และพารามิเตอร์ของดิน เพื่อการออกแบบคันดินบนดินอ่อนกรุงเทพ
บัณฑิต วณิชวิชากรกิจ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(632) การเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนมากและน้อย
บัวแก้ว รัตนกมุท ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(633) การเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนมากและน้อย
บัวแก้ว รัตนกมุท ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(634) การเปรียบเทียบสถานภาพทางการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนมากและน้อย
บัวแก้ว รัตนกมุท ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(635) แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จิระ จิตรกร ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(636) แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จิระ จิตรกร ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(637) แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
จิระ จิตรกร ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(638) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การสอนและการวัดสัมฤทธิผลในด้านเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เจตนา แดงอินทวัฒน์ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(639) ปัจจัยที่จูงใจในการเลือกวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท ของนิสิตนักศึกษาครูในกรุงเทพมหานคร
จิราภรณ์ มานะสุคนธ์ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(640) A decentralization model for the Bangkok Metropolitan administration in regulation of the retail pharmacy via Health Centers participation
Pianpan Phiraphinyo ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(641) A decentralization model for the Bangkok Metropolitan administration in regulation of the retail pharmacy via Health Centers participation
Pianpan Phiraphinyo ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(642) A decentralization model for the Bangkok Metropolitan administration in regulation of the retail pharmacy via Health Centers participation
Pianpan Phiraphinyo ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(643) HIV/AIDS risk behaviors among Myanmar migrants in Bangkok, Thailand
Nan Shwe Nwe Htun ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(644) Satisfaction in the use of Internet for value education among the secondary students in the Catholic schools in Bangkok
Damalerio, Maria Cora ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(645) Satisfaction in the use of Internet for value education among the secondary students in the Catholic schools in Bangkok
Damalerio, Maria Cora ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(646) Satisfaction in the use of Internet for value education among the secondary students in the Catholic schools in Bangkok
Damalerio, Maria Cora ;มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(647) Evalution of a screening test for pulmonary tubercululosis among prisoners in a Bangkok metropolitan prison
Wanpen Boonprasert ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(648) Evalution of a screening test for pulmonary tubercululosis among prisoners in a Bangkok metropolitan prison
Wanpen Boonprasert ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(649) Quality of life of middle-aged female staff officers in the Royal Thai Navy base, Bangkok
Vichukan Mungkorn ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(650) Inhalation exposure to carbonyl compounds and BTEX and health risk assessment of gas station workers in Bangkok metropolitan
Mingkwan Kitwattanavong ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(651) The impact of Korean television dramas on Thai society : a case study in Bangkok
Ekarat Visesrith ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(652) การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนเปียโนระดับชั้นต้นของหลักสูตรเปียโนอัลเฟรดสำหรับสถาบันสอนดนตรีเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ธิรดา สุนทรนาค ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(653) Practice of psychiatric nurses regarding discharge planning in psychiatric Department of General Hospitals and Psychiatric Hospital in Bangkok
Rapeepun Vajchalapong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(654) Practice of psychiatric nurses regarding discharge planning in psychiatric Department of General Hospitals and Psychiatric Hospital in Bangkok
Rapeepun Vajchalapong ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(655) The study of health perceptions and health promoting behaviors in midlife working women in Bangkok
Piyanut Sinthanayothin ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(656) Women's empowerment in Bangkok urban poor areas
Cummings, Kelsy Ann ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(657) Women's empowerment in Bangkok urban poor areas
Cummings, Kelsy Ann ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(658) Women's empowerment in Bangkok urban poor areas
Cummings, Kelsy Ann ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(659) Assessment of tunelling under existing MRT tunnel in Bangkok subsoil
Kullapat Phisitkul ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(660) Factors affecting attendance of government health promotion program for elderly : a survey in Hoamark area, Bangkok, Thailand
Sivalee Meesook ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
2Bangkok Case studies (1)
(1) a Self-discrepancy, self-oriented motivation, and self-concept : a segmentation study of the breast enlargement market for female university students in Bangkok
Ekkanant Mahaekkanant, 1980- ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
3Bangkok (Thailand) (2)
(1) Foreign tourists' attitude towards visiting the inner Rattanakosin Island area, Bangkok
Nadda Trisrisupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(2) Foreign tourists' attitude towards visiting the inner Rattanakosin Island area, Bangkok
Nadda Trisrisupa ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
4Bangkok Agreement (1)
(1) Potential gains to Thailand from joining the Bangkok Agreement.
Piriya Pholphirul ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (บทความ/Article) 2006
5Bangkok Airways (2)
(1) Flight attendant's engagement with Bangkok Airways
Hathairat Siricum ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (งานวิจัย/Research report) 2008
(2) Flight attendant's engagement with Bangkok Airways
Hathairat Siricum ;มหาวิทยาลัยชินวัตร (งานวิจัย/Research report) 2008
6Bangkok BankPublic Company Limited (1)
(1) การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ศิริรัตน์ สังข์แจ่ม ;Miss Sirirat Sangcham ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
7Bangkok Christian College (1)
(1) Extra curricular elementary school choirs : a case study of Bangkok Christian College Boy’ Choir
Sukchai Pawakarnkadee ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2005
8Bangkok Clay (2)
(1) การศึกษาผลกระทบของโซเดียมคลอไรด์ สารอินทรีย์ และค่าความเป็นกรด ต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ผสมซีเมนต์แบบเปียก
โกศล ไกรพัฒนพงศ์ ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(2) การเปรียบเทียบกำลังต้านทานแรงเฉือนแบบไร้การระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ ชั้นผิวหน้า
วราธร แก้วแสง ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
9Bangkok Educational Service Area Office (1)
(1) คุณลักษณะของครูที่ดีตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
ธัญญาภรณ์ สมบูรณ์;Thanyaporn Somboon. ;มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
10Bangkok educational service area office. (1)
(1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายการสอนระดับประถมศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3
พิศาล มณีสุธรรม;Pisal Maneesuthum ;มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
11Bangkok International Airport (2)
(1) A study of customers' satisfaction towards check-in services at Bangkok International Airport
Nonphan Laoviwat ;มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(2) The forecast of saturation point of Bangkok International Airport expansion project
Serirat Prasutanond ;มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์/Thesis)
12Bangkok Mass transit Authority (3)
(1) Transaction cost economics analysis of Bangkok Mass Transit Author (BMTA) : a Case study of bus maintenance
Rapeepathana Bhasabutra ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(2) Efficiency measurement of bus service operators in Bangkok
Kornrawee Wongsirilert ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
(3) Efficiency measurement of bus service operators in Bangkok
Kornrawee Wongsirilert ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
13Bangkok Metropolis (1)
(1) Application of a hedonic pricing model for real estate valuation in Bangkok Metropolis
ฉงค์ จงยศยิ่ง ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บทความ/Article) 2007
14Bangkok Metropolitan Administration (1)
(1) Welfare analysis of wastewater treatment charges: a case study of the Bangkok Metropolitan Administration wastewater management system
Nantarat Tangvitoontham ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
15Bangkok Metropolitan and vicinityhdustry marine (1)
(1) สำรวจสภาวะของเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทย (กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล)
รังสรรค์ ไกรไธสง ;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยานิพนธ์/Thesis)
16Bangkok Metropolitan Area (Thailand) (1)
(1) Major factors affecting Bangkok metropolitan district administration effectiveness.
Kamtorn Sheepchaiisara ;สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis) 2007
17Bangkok Metropolitan Authority (1)
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การสอนและการวัดสัมฤทธิผลในด้านเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เจตนา แดงอินทวัฒน์ ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์/Thesis)
18Bangkok Port (Thailand) (1)
(1) Comparison of port-user behavior between the Bangkok Port and the Laem Chabang Commercial Port : case studies of selected industries
Anuttaya Pojpring ;มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์/Thesis)
19Bangkok Post (1)
(1) A Study of the Semantic Meanings of Word Choices in Comments on the Political News in the Online Edition of the Bangkok Post
Naritsara Khananan ;มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยานิพนธ์/Thesis)
20Bangkok Post Nesspaper (1)
(1) Structural Patterns of News Headlines in the Front-Page Business Section of the Bangkok Post Newspaper
Ladawan Ruktapongpisal ;มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (วิทยานิพนธ์/Thesis)
ปีที่สร้างเอกสาร
+-
หัวเรื่อง
+-
ผู้สร้างสรรค์
+-
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
ข้ามไปหน้าที่ :
1 2
125