เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่านคลิก สมัครสมาชิก
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใช้งานฐานข้อมูลแห่งนี้ คลิก!!!!!!

การเข้าสู่ระบบ เมื่อคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" แล้วเกิดอาการนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โปรดรอสักพัก
หากไม่ได้จริงๆให้ทำการ Refresh หน้านี้หรือ ปิดหน้านี้แล้วกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง


ในการใช้งานระบบจะต้องอนุญาตให้บันทึก cookies ในเครื่องที่ท่านใช้.
หน้าหลัก Home สืบค้นแบบง่าย Basic Search สืบค้นแบบประยุกต์ Advanced Search แสดงรายการ Browse back BACK Help Help FAQ FAQ
*** [หากท่านมีปัญหาด้านการ login ให้ใช้ Internet Explorer แทน]     
*** มีปัญหาด้านการ Download เอกสาร ให้ Refresh หน้าเพจ จนเลข IP Server ด้านขวาล่างเปลี่ยนเป็นเลขอื่น     
Copyright 2000 - 2019 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2354-5678 โทรสาร. 0-2354-5678 ต่อ 7100
พัฒนาโดย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตามข้อกำหนดของคณะทำงานเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
โครงการความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 35
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 188
รวม 223 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 8,480 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 1,375 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 892 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 125 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 93 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 72 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 14 ครั้ง
หน่วยงานอื่น = 1 ครั้ง
รวม 11,052 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 202.28.199.12 Client : => 18.232.147.215