ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางทีม ThaiLIS กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ครับ
การแก้ไขเบื้องต้น ให้ Refresh หน้านี้โดยกดปุ่ม F5 หรือปิดหน้านี้แล้วเข้าใหม่อีกครั้ง

หรือเข้าที่ IP : http://202.28.199.4/tdc/
หรือเข้าที่ IP : http://202.28.199.11/tdc/
หรือเข้าที่ IP : http://202.28.199.12/tdc/

แจ้งปัญหา
Could not connect: main 192.168.1.171