ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางทีม ThaiLIS กำลังแก้ไขปัญหาอยู่ครับ
การแก้ไขเบื้องต้น ให้ Refresh หน้านี้โดยกดปุ่ม F5 หรือปิดหน้านี้แล้วเข้าใหม่อีกครั้ง
แจ้งปัญหา
Could not connect: member Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111