00


หัวเรื่องแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกหัวเรื่องภาษาอังกฤษ : หรือภาษาไทยตามตัวอักษร :    หรือป้อนหัวเรื่อง ในช่อง
ชื่อเรื่องแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกชื่อเรื่องตามตัวอักษร : เลือกชื่อเรื่องตามตัวอักษร :    หรือป้อนชื่อเรื่อง ในช่อง
ผู้สร้างสรรค์ผลงานแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกผู้สร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร : เลือกผู้สร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร :    หรือป้อนชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในช่อง
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานแยกตามกลุ่มตัวอักษร
เลือกผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร : เลือกผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานตามตัวอักษร :    หรือป้อนชื่อผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ในช่อง
!
เลือกชนิดเอกสาร
เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
จำกัดข้อมูล เฉพาะ ระหว่างปี (yyyy) ถึงปี (yyyy)
จำกัดข้อมูล เฉพาะที่เป็นภาษา
จำกัดระดับเลือก ระดับ
จำกัดตามชื่อปริญญาเลือกปริญญา
จำกัดตามสาชาวิชาเลือกสาขาวิชา
เรียงลำดับการแสดงผล ตาม ลำดับการเรียง
Copyright 2000 - 2020 ThaiLIS sss Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. โทร. 02-232-4000
กำลัง ออน์ไลน์
ภายในเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 68
ภายนอกเครือข่าย ThaiLIS จำนวน 214
รวม 282 คน

More info..
นอก ThaiLIS = 6,563 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงเดิม = 769 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ = 728 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเอกชน = 36 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล = 18 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ = 12 ครั้ง
สถาบันพระบรมราชชนก = 4 ครั้ง
รวม 8,130 ครั้ง
Database server :
Version 2.5 Last update 1-06-2018
Power By SUSE PHP MySQL IndexData Mambo Bootstrap
มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผ่านระบบ UniNetHelp


Server : 8.199.133
Client : Not ThaiLIS Member
From IP : 3.227.240.143