00โครงการ Thai Digital Collection หรือ TDC เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย สำหรับประชาชนคนไทยเท่านั้น กรุณาสมัครเป็นสมาชิก และตอบข้อมูลให้ครบถ้วนตามช่องที่กำหนด โดยขอสงวนสิทธิ ในการตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ และยกเลิกการเป็นสมาชิกหากผลการตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือยกเลิกการให้บริการสำหรับสมาชิกที่ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือเงื่อนไข
ระบบจะส่งข้อมูัลเพื่อการยืนยันการเป็นสมาชิกไปยัง e-mail ของท่าน และเมื่อท่านได้รับ e-mail จากระบบแล้วให้เปิด และ คลิกบนลิงค์ ยืนยัน เพื่อยืนยันกลับมาที่ระบบ จากนั้นระบบจะสร้างรหัสผ่านและส่งรหัสผ่านดังกล่าวไปยัง e-mail ของท่านอีกครั้ง


 

เงื่อนไขการใช้งาน
  • 1. จะต้องใช้งานภายใน 60 วันหลังจากสมัครสมาชิก
  • 2. ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
***ก่อนการสมัครให้ท่านดำเนินการตามนี้ก่อน มิฉะนั้น ท่านอาจจะไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน TDC ได้ เนื่องจากทางฟรี E-mail ต่าง ๆ เช่น hotmail , gmail , yahoo หรือ E-mail ของบริษัทท่าน Block E-mail ของ ThaiLIS ทำให้ไม่ได้รับ E-Mail ยืนยัน และ E-Mail รหัสผ่าน

วิธีดำเนินการ ทำการ Add E-mail " tdc@thailis.or.th" ลงในรายชื่อผู้ติดต่อ (contact list) ก่อนทำการสมัคร
** ข้อควรระวัง!!! โปรดตรวสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง **
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
- - - - *
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย ตรงกับที่ปรากฏที่บัตรประชน)
ระบบจะใช้สำหรับตรวจสอบ :
ปีที่เกิด (พ.ศ.):
จังหวัดที่เกิด :  คำตอบต้องสัมพันธ์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ระดับการศึกษา :
อาชีพ :
สาขา/หัวข้อที่สนใจ :
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (e-mail) :  ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ท่านตามอิเล็กทรอนิกส์เมล์ที่ท่านระบุไว้
ยืนยันอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (e-mail) อีกครั้ง :  ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ท่านตามอิเล็กทรอนิกส์เมล์ที่ท่านระบุไว้
ต้องการรับแจ้งรายการข้อมูลที่ตรงกับสาขา/หัวข้อที่กำลังสนใจรับ
ไม่รับ
คำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามต่อไปนี้ : ทิศใต้ของไทยติดกับประเทศ ?คำตอบคือ
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
บรูไน